SDGsポスター 2022

福島市 大笹生小学校(大笹生学童クラブ) 本田歩叶さんの作品

本田歩叶 さんの作品
  • 13-気候変動に具体的な対策を

福島市 大笹生小学校(大笹生学童クラブ) 本田歩叶さんの作品

作品に込めた思い
天気がよくなりますように